İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Mahmut Şevket Ustaosmanoğlu"

Küçük ve Büyük Kıyamet

31 Ağustos 20200

Kur’an-ı Kerim iyi tetkik edildiğinde görülürk ki; büyük ve genel kıyametten başka sayısız küçük kıyametler, varlıklar dünyasını doldurur. Hayat sahnesinde her an milyonlar ve milyarca kıyamet yaşanmaktadır. Kainat bünyesinde bir
Devamı

Ümniyye (Kuruntu – Ham Hayal – Boş Söz)

23 Temmuz 20200

Kur’an-ı Kerim’de “Ümniyye” ifadesinin en uygun karşılığı “ham hayal” veya “ütopya” olsa gerektir. Ütopya, tatlı yalanları acı gerçeklere tercih etmektir. Gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmaktır. Hakikate karşı rüyayı, hayata karşı hayali
Devamı

İstanbul (Zînâ, Lûtîlik, Sevicilik) Sözleşmesi

1 Temmuz 20200

Sözde, kadınlara ve aile içi fertlere şiddetin önlenmesi amacıyla, “Avrupa Konseyi Sözleşmesi” adıyla bilinen, “İstanbul Sözleşmesi”, 2011 yılında devreye sokulmuştur. Sözleşmenin geneline bakıldığında insan hakları ve demokrasi gibi kavramlar ön
Devamı

İlâhî İkâz

4 Haziran 20200

“Biz, bu tarihi dönemleri, insanlar arasında, ondan ona devreder dururuz.”[1] Bu, ilahi bir kanundur. Azgın Firavun’un Mısır’ına bakın… Allah’a meydan okuyan Eski Yunan’a bakın… Muhteşem Kisralar imparatorluğuna bakın… Roma’ya, Bizans’a
Devamı

Fetihle Diriliş

1 Mayıs 20200

Aziz okuyucu! Toprağa ve çürümeye terk edilen ölüye bakarsanız, yalnız ona takılır mukayese duygusunu çalıştıramazsınız. Her yerde ve her şeyde ölüden diri, diriden ölü çıkartan Allah’ın kudretini göz ardı etmiş
Devamı

Kâfirler İstemese de…

21 Nisan 20200

“Devrim” diye isimlendirilen birtakım dayatmacı ve zorbaca uygulamalar, bir avuç batıcı sözde aydın tarafından, “Halka rağmen, halk için” sloganıyla yürürlüğe konulmuştu. Batı hayranı yenilikçilere göre, bu millet adam olmazdı. Bu
Devamı

Model ve Denge Ümmet

1 Şubat 20200

Cenab-ı Hak, Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: “İşte böylece sizi, veseten (dengeli) bir ümmet yaptık ki; insanlara şüheda (model, örnek) olasınız. Peygamber de size şahid (örnek) olsun diye.”
Devamı

Kaybolan Kadın, Yıkılan Aile

1 Aralık 20190

Aziz okuyucu! Cinsel arzu (şehvet gücü), buluğ çağından ölünceye kadar insanla beraber yaşayan en inatçı, en şiddetli, en dirençli, en etkili güç; insanın, karşısında en zayıf kaldığı bu özelliğinden dolayı
Devamı

İsraf Edilen Nimet: Din

1 Kasım 20190

Aziz kardeşlerim! Son iki yüzyıl içerisinde din ve devlet arasındaki ilişkiler, istisnai durumlar hariç hep din aleyhine gelişme göstermiştir. Rejimi şekillendirenler, din ile şu ya da bu şekilde sorunu olan
Devamı

TAĞUT: Hizbü’ş-Şeytan – İblisler Parlamentosu

1 Ekim 20190

Tağut, her devirde, Firavun ruhlu kişilerle, onların yardakçıları olan güruhun genel adı, kıyamete kadar sürüp gidecek değişmez vasfıdır. Tağut kelimesi, çamurdan, taştan ya da odundan yapılan ruhsuz putlara karşılık, ruh
Devamı