İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti

1 Mart 20200

Bir önceki zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Ehli İslam’ın zayıf kalmasını, kâfirlerin üstünlük sağlamasını şikâyet etmeye ve devlet büyüklerinin dini yayıp Müslümanlara des­tek olmaları hususunda teşvik
Devamı

Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar

1 Şubat 20200

26. Mektup[1] Âlim Şeyh Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Şevk halinin mukarreb kullarda bulunmayacağının, bunun sadece ebrar kullara mahsus olduğunun, Ve bu makama münasip birtakım bilgilerin beyanı hakkındadır. Allah
Devamı

Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül

1 Ocak 20200

Bu mektup; Yükseliş-iniş hallerini ve başka sırları beyan hakkındadır. İmâm-ı Rabbânî bu mektubu da muazzam şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Bu, taliplerin en değersizinden arzuhaldir. Mevlâna Alauddin iltifatlarla dolu mektubunuzu ulaştırdı.
Devamı

Mektûbât 31. Mektûb: Allâh Te’âlâ’nın Zâtî Yakınlığı

1 Aralık 20190

Bu mektup; Tevhid-i vücûdî’nin hakikatinin zuhuru, Allah Teâlâ’nın zâtî yakınlığı ve beraberliği, Bu makamın geçilmesi ve bu minvalde bazı suâl-cevapların beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî bu mektubu, Şeyh Sûfî’ye göndermiştir. Allah
Devamı

Mektûbât 24. Mektûb: Kişi Sevdiğiyle Beraberdir

1 Kasım 20190

Mektup[1] Muhammed Kılıç Han’a gönderilmiştir. Bu mektup; Sofinin kâin-bâin oluşunun, Kalbin taallukunun birden fazla şeye olamayacağının, Sofide muhabbet-i zatiyye zahir olduğunda O’na duyulan sevginin O’ndan gelen lezzet ve elemi eşit
Devamı

Nuzül Makâmı – 9. Mektûb

1 Ekim 20190

Bu mektup; ü Nüzûl (menevi terakkiyat yaptıktan sonra geri dönüş) makamına münasip hallerden bahseder. Şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Geri kalmış, yüzü kara, çirkin huylu, hali-vaktiyle aldanmış, vuslata ve kemâle ermeye
Devamı

Nihâyet, İstikâmetle Şeriât – 36. Mektûb

1 Ağustos 20190

Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup “Tarikat ve hakikatin de şeriatın hizmetçileri olduğuna ve emsal konulara” dairdir. Allah Teâlâ bizi ve sizi Muhammed Mustafa Efendimizin şeriatının hakikatiyle hakikatlendirsin. Şeriatın sahibi
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî 29. Mektûb

30 Haziran 20190

Şeyh Nizameddin Tehânîserî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; ü Farz vazifeleri yerine getirmeye teşvik, ü Sünnet ve edeplere riayet, ü Farzlar dururken nafile ibadetlerin edasıyla meşgul olmamak, ü Yatsı namazını gecenin son
Devamı

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

2 Mayıs 20190

4 Mektup Bu mektup; mübarek Ramazan ayının faziletleri, Ve hakikat-i Muhammediyye’nin1[1] ne olduğunun beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (k.s) bu mektubu değerli şeyhine yazmıştır. En hakir hizmetçinin arzuhalidir… Gerçekten uzun zaman
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’den Yol, Alimlerin Yoludur

2 Nisan 20190

Kulların en küçüğü Ahmet’in arzuhali… Sahv haline çıkartılıp bekâ ile şereflendirilmemden sonra, feyiz yoluyla bilinenden farklı garip ve bilinmeyen birtakım bilgiler, art arda ve sürekli olarak bana akmaya başladı. Bunların
Devamı