İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

DERVİŞLERİ SEVMEK

31 Ağustos 20200

cilt 74. Mektup, Mirza Bedi’uzzamân’a gönderilmiştir. Dervişlere olan muhabbet ve teveccühünüzü içeren hoş bir üslup ile ka­leme aldığınız değerli notunuz ulaştı. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Al­lah Teâlâ’ya hamdolsun. Dervişlere duyulan
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 52. Mektûb

5 Ağustos 20200

Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Nefsi emmârenin kötü olduğu, Özünde bulunan hastalığı, Bu hastalığın tedavisinin nasıl olacağını açıklamayı içermektedir. Merhamet ve şefkat duygularını içeren, bu halis ve
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 96. Mektûb

1 Temmuz 20200

Tövbeyi İhmâl Etmek Kişiyi Küfre Sürükler Muhammed Şerif’e yazılmıştır. İhmal ve ertelemenin memnu olduğuna ve onlara engel olmaya Önderine salat-u selam olsun şeriata uymaya teşvik ve emsali meselelere dairdir. Ey
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 64. Mektûb

4 Haziran 20200

Seyyid Nakip Şeyh Ferid’e gönderilmiştir. ü Cismanî ve ruhanî lezzet ve elemin izahına ü Cismani acı ve belalara tahammül etmeye ve emsal konulara da­irdir.[1] Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah Teâlâ
Devamı

Mektûbât: Dünyadan ve Dünya Ehlinden Sakınmak

1 Mayıs 20200

138. Mektûb Şeyh Bahâuddîn es-Sirhindî’ye yazılmıştır. Dünyanın yerilmesi ve dünya ehliyle hemhal olmaktan sakın­mak gereğine dairdir.       Aklıselim oğlum! Sakın ha (Allah Teâlâ tarafından) buğz edilmiş bu dün­yaya aldanmayasın, onu
Devamı

Mektûbât: İlim Ehlinin Fazîleti

21 Nisan 20200

Mektûbât-ı Rabbânî, 48. Mektûb Aynı zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Şeriat-ı Ğarrâ’nın hamilleri olan âlim ve talebelere karşı saygılı olmaya dairdir. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah
Devamı

Mektûbât: Ehl-i İslâm’ın İzzeti

1 Mart 20200

Bir önceki zâta (Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye) gönderilmiştir. Bu mektup; Ehli İslam’ın zayıf kalmasını, kâfirlerin üstünlük sağlamasını şikâyet etmeye ve devlet büyüklerinin dini yayıp Müslümanlara des­tek olmaları hususunda teşvik
Devamı

Mektûbat 26. Mektûb: Mukarreb ve Ebrar Kullar

1 Şubat 20200

26. Mektup[1] Âlim Şeyh Hacı Muhammed el-Lahorî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Şevk halinin mukarreb kullarda bulunmayacağının, bunun sadece ebrar kullara mahsus olduğunun, Ve bu makama münasip birtakım bilgilerin beyanı hakkındadır. Allah
Devamı

Mektûbat 16. Mektûb: Terakkî ve Nuzül

1 Ocak 20200

Bu mektup; Yükseliş-iniş hallerini ve başka sırları beyan hakkındadır. İmâm-ı Rabbânî bu mektubu da muazzam şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Bu, taliplerin en değersizinden arzuhaldir. Mevlâna Alauddin iltifatlarla dolu mektubunuzu ulaştırdı.
Devamı

Mektûbât 31. Mektûb: Allâh Te’âlâ’nın Zâtî Yakınlığı

1 Aralık 20190

Bu mektup; Tevhid-i vücûdî’nin hakikatinin zuhuru, Allah Teâlâ’nın zâtî yakınlığı ve beraberliği, Bu makamın geçilmesi ve bu minvalde bazı suâl-cevapların beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî bu mektubu, Şeyh Sûfî’ye göndermiştir. Allah
Devamı