İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Fetih Hadîsinin Tahrîci ve İzâhı

1 Mayıs 20200

Efendimiz Sallallâhü Aleyhi ve Sellem, kendisinden sonra yaşayacak olan ashâbına ve kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetine zaman zaman bir takım idealler bütünü vasiyet etmiştir. Bu öğretiler çerçevesinde Efendimiz, ümmetine
Devamı

Fuzûlî ve Su Kasîdesinde Peygamber Sevgisi

21 Nisan 20200

Sevmek, kişinin kendisine uygun ve hoş gelen canlı veya nesneye eğilim/meyil göstermesi olarak tanımlanır. Sevginin, seveni kendisinden geçirecek derecede coşkulu olanına da aşk denir. Aşk makamında artık seven yoktur, benlik
Devamı

Peygamberlerin Nesil Kaygısı

1 Şubat 20200

Aynı çağda yaşayan kimselerin tümüne, “Nesil” denir. Nesli korumak, her bireyin vazifesidir. Zira bir nesli oluşturan, o neslin bireyleridir. Dolayısıyla bizim nesli korumaktan kastımız; o nesil de var olagelen güzellikleri
Devamı

Kâfirlere Benzemek ve Yılbaşı Kutlamaları

1 Ocak 20200

Çağımızın en büyük hastalık ve tutsaklarından biri de ötekini taklit, şahsiyeti yitirmektir. Taklit, yerine göre iyi, yerine göre kötü olmakla birlikte insanın benliğinden, medeniyet, kültür ve dinî hassasiyetlerinden taviz vermek
Devamı

İsraf ve Cimrilik Arasında Denge

1 Kasım 20190

Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyuruyor:  “Elini boynuna bağlı kılma (cimri olma) ve büsbütün de onu açıp israf etme ki, sonra kınanmış olursun ve eli boş açıkta kalırsın.”[1] İsraf; Herhangi
Devamı

Peygamberlerin Tövbesi

1 Ekim 20190

Hamd, âlemlere rehber olarak gönderdiği peygamberleri ismet sıfatıyla vasıflayan; günahlardan muhafaza eden Allah’a aittir. Salat ve selam günahı olmadığı halde tövbe ve istiğfara devam eden peygamberlerin üzerine olsun. İnsan, beşeriyet
Devamı

İslâm Ulemâsı İçerisinde Deizmi Teşvik Eden Var mı?

1 Eylül 20190

Bizleri razı olduğu dine hidayet eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Muhammed Mustafa’ya bizleri ümmet eden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yolunda yürümeyi, sünnetiyle amel etmeyi şeref addettiğimiz sevgili
Devamı

Yûsuf Aleyhisselâm ve İffet

1 Ağustos 20190

Söz veya fiil cihetinden helal olmayan şeylerden uzak durmak” manasına gelen iffet kelimesi daha çok, şehevî işlerden, özellikle de kadın-erkek ilişkilerinde haramdan uzak durmak manalarında kullanılmıştır. İffet; adalet, hikmet ve
Devamı

İmam-I Rabbani’nin Gençlere Tavsiyeleri

30 Haziran 20190

Kullarını başıboş bırakmayıp onları her lahza imana ve cennete davet eden yüce Rabbimize hamd; rızasını kazanıp cemalini müşahede etmemize yegâne vesile olan Rasülü Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve
Devamı

Bir İbadet Olarak Zekat

2 Mayıs 20190

Ziyade şefkat ve merhameti sebebiyle kullarına kaldıramayacağı vazifeyi yüklemeyeceğini Kur’an-ı Kerim’inde beyan eden yüce Rabbimize hamd; Habibine, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin:
Devamı