İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Peygamberlerin Tövbesi

1 Ekim 20190

Hamd, âlemlere rehber olarak gönderdiği peygamberleri ismet sıfatıyla vasıflayan; günahlardan muhafaza eden Allah’a aittir. Salat ve selam günahı olmadığı halde tövbe ve istiğfara devam eden peygamberlerin üzerine olsun. İnsan, beşeriyet
Devamı

İslâm Ulemâsı İçerisinde Deizmi Teşvik Eden Var mı?

1 Eylül 20190

Bizleri razı olduğu dine hidayet eden ve âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Muhammed Mustafa’ya bizleri ümmet eden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Yolunda yürümeyi, sünnetiyle amel etmeyi şeref addettiğimiz sevgili
Devamı

Yûsuf Aleyhisselâm ve İffet

1 Ağustos 20190

Söz veya fiil cihetinden helal olmayan şeylerden uzak durmak” manasına gelen iffet kelimesi daha çok, şehevî işlerden, özellikle de kadın-erkek ilişkilerinde haramdan uzak durmak manalarında kullanılmıştır. İffet; adalet, hikmet ve
Devamı

İmam-I Rabbani’nin Gençlere Tavsiyeleri

30 Haziran 20190

Kullarını başıboş bırakmayıp onları her lahza imana ve cennete davet eden yüce Rabbimize hamd; rızasını kazanıp cemalini müşahede etmemize yegâne vesile olan Rasülü Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve
Devamı

Bir İbadet Olarak Zekat

2 Mayıs 20190

Ziyade şefkat ve merhameti sebebiyle kullarına kaldıramayacağı vazifeyi yüklemeyeceğini Kur’an-ı Kerim’inde beyan eden yüce Rabbimize hamd; Habibine, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin:
Devamı

Sosyal Medyanın Toplumsal Etkileri

3 Nisan 20190

Bismillâhirrahmânirrahîm. Toplum, insan gibi canlıdır. Zira toplumu oluşturan birey, insandır. İnsanın gelişimi ve değişimi gibi olgular toplum için de geçerlidir. İnsanın birtakım iç ve dış etkenlerden tesirlenmesi gibi toplum da
Devamı

Zühdün Mahiyeti (Hakikati)

1 Mart 20190

Allah’a hamd, Rasûlü’ne, Rasûlü’nün âl ve ashâbına salât ve selamdan sonra… Zühd; tasavvuftaki hal ve makamların esası, temelidir. Zühd; Allah (azze ve celle)’yi kasteden/murad edenlerin, her şeyden soyutlanıp O’na yönelenlerin,
Devamı

Huzurevleri / Huzursuzluk Evleri Sorunu Anne-Baba Duası

1 Şubat 20190

İnsanoğlu için eğer mukadder ise kaçınılmaz olan şeylerden biri de yaşlılıktır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem): “Allah, ihtiyarlık hariç, her derdin devasını vermiştir.”1 buyurarak, bu gerçeği açıkça ifade
Devamı

İslâm’da Akraba Hakları

2 Ocak 20190

Giriş İslam huzurlu bir toplumun oluşması için, her bir insandan sosyal çevresi içinde bir takım kurallara bağlı kalmasını istemiştir. Bu kurallardan biri de, sosyal iletişimdir. Güzel bir iletişimin temeli de,
Devamı

Selef-i Sâlihinden Komşu Münasebetleriyle İlgili Misaller

1 Aralık 20180

Giriş Bir Müslüman için komşuluk; İslam kardeşliğinden daha öte bir hakkı gerektirir. Müslüman bir komşu, her Müslümanın sahip olduğu haklardan daha öte bir hakka sahiptir. Zira Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve
Devamı