İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Ömer Faruk Korkmaz"

Anne Babanın Sâlih Olmasının Babaya Tesiri

1 Şubat 20200

Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir açıdan bakıldığında anne – babası
Devamı

Mü’mîn Olmanın Olmazsa Olmazı: Ehl-i Küfre Benzememek

1 Ocak 20200

Mümin olmanın baştan aşağıya bedel ödemek olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Bu sebeple Cenab-ı Hak biz müminler için “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?”[1] buyurmaktadır. Bu imtihanların
Devamı

Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir?

1 Ocak 20200

Soru:  Günümüzde içerde ve dışarda bir takım çevreler tarafından müthiş şekilde yürütülen bir tasavvuf karşıtlığı var. Bu kesimler, bastıkları kitaplarla, yayımladıkları videolarla tasavvuf aleyhtarlığı yapıyorlar. Bu aleyhtarlığın sebebi hakkında neler
Devamı

Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi

1 Aralık 20190

İslâmî hükümlerin hemen tamamı insanın dünya ve ahiretini tanzim etmeye yöneliktir. İslam, erkeği ve kadınıyla bütün bir insanlığı şeytanın fıtrat dışı uygulamalarından uzaklaştırır. Ona müstakim bir hayat yaşayabilmenin yollarını gösterir.
Devamı

Dikkat Edilmeyen Zâyiât: Zaman İsrâfı

1 Kasım 20190

Yaşamız olduğumuz hayatta aslında yegâne vazifemiz vardır: Değerlerimizi muhafaza etmek. Bize bahşedilen değerler kendi içlerinde de ehem mühim sıralamasına tabidirler. Bu değerlerin birini diğerine üstün kılan şey ise alternatiflerine göredir.
Devamı

Belâlardan Emîn Olmanın Temînâtı: Tövbe-İstiğfâr

1 Ekim 20190

Müslümanın hayatında günah ve haramlar kirletici olma vasfı olan ve uzak durulması gereken şeylerdir. Cenâb-ı Hak insanoğlunu hata ve unutmadan mürekkep yaratmıştır. Bu sebeple ilk insan ve peygamber olan Hz.
Devamı

Kur’ân-ı Kerîm Deizme Kapı Aralıyor mu?

1 Eylül 20190

Son yıllarda artışında ivme görülen bir dizi maddi manevi hastalıklarımıza manevî olanından bir yenisi daha eklendi malumumuz: Deizm. Husûsen genç taifeyi bir virüs gibi kapladığını müşahede ettiğimiz bu hastalığın sebep
Devamı

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Mahremiyet Hassasiyeti

1 Ağustos 20190

Saadet asrının o temiz atmosferini günümüze taşımasıyla temeyyüz eden Efendi hazretlerimiz (kuddise sirruhu), mahremiyet meselesinde de müthiş bir hassasiyet izhar etmiştir. Hatta denebilir ki, onu sair akranından ayrı kılan alâmeti,
Devamı

Sosyal Medya Ve Mahremiyet İhlâli

3 Nisan 20190

Mahremiyet, modern dünyada yok olmaya yüz tutan değerlerimizin en başta gelenlerindendir. Hızla gelişen teknolojik imkânların hayatın muhtelif alanlarına yönelik peşi sıra getirdiği değişimler, kimi sahalarda telafisi zor dönüşümleri de beraberinde
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî’de Zühd Kavramı

1 Mart 20190

İmam-ı Rabbani (kuddise sirruhu)’nun Mektûbât’ının akaidden fıkha, kelamdan tasavvufa birçok ilim dalının meselelerini muhtevi bir eser olduğu ehlinin malumudur. Bütün bunların yanında Mektûbât’ın en çok rağbet edilen yönü, elbette tasavvufî
Devamı