İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • Posts tagged "Ömer Faruk Korkmaz"

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü

31 Ağustos 20200

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü İsa (aleyhisselam)’ın kıyamet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak[1] yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadis-i şeriflerin sarih ifadeleriyle sabit bir hakikattir. Kendilerini diğer
Devamı

Nefsin Mertebeleri

5 Ağustos 20200

Bir kemal yolculuğu olarak tavsif edebileceğimiz seyr-i sülük, aslî gayesi itibarıyla insanın ‘kendisini tanıyarak Rabbini tanıması’ amacına matuftur. Bu anlamda insanın kemâle ermesi nefsini tezkiye edip emmâre mertebesinden daha üst
Devamı

“Zînâya Yaklaşmayın” Âyeti ve Zînâya Götüren Yollar

1 Temmuz 20200

Ömer Faruk KORKMAZ Nesilleri perişan ederek toplumların ahlâkî yapısını çökerten zina cürmü, İslâm’da büyük günahlardan addedilmektedir.[1] Bu sebeple Kur’an-ı Kerim birçok âyetinde insana, hevâsına tabi olmaması gerektiğine dair ikazda bulunurken
Devamı

Müsîbetlere Karşı Bakış Açımız ve Mânevî Sebepleri

4 Haziran 20200

Hedef ve gayesini ahirete sabitlemek ve dünyadan da nasibini unutmamakla emrolunmuş kişidir Mü’min.[1] Hayatını bu minval ve düstur üzere yaşamakla mükellef kılınmış Mü’min için tüm ahvâl ve şerâit içinde tevekkül
Devamı

Allâh Resûlünün Ümmetine Aşıladığı Fetih Ruhu

1 Mayıs 20200

Kur’ân-ı Hakîm’in iktida edilmesi gereken bir üsve olarak takdim ettiği Allah Resulü (sallallahu aleyhi ve sellem), biz müminler için hayatımızın hemen her alanında örnek alınması gereken yegâne mercidir. Bu anlamda
Devamı

Rasûlullâh’ı Sevmenin Müslüman Hayatındaki Önemi

21 Nisan 20200

Sevginin insan hayatındaki önemi inkâr edilemez bir gerçektir. Zira yaşadığımız hayatta insanoğlu sevgi sayesinde ayakta kalır ve tüm işlerinde sevgiyi arar. Sevdiği işi yapmak ister, sevdiği kimselerle çalışmak ister ve
Devamı

Anne Babanın Sâlih Olmasının Babaya Tesiri

1 Şubat 20200

Anne babanın salih insan olmalarının çocuğun müstakim bir hayat sürmesindeki etkisi gerçekten büyüktür. Tıpkı anne-babanın kötü insanlar olmasının onun hayatındaki olumsuz etkisi gibi. Diğer bir açıdan bakıldığında anne – babası
Devamı

Mü’mîn Olmanın Olmazsa Olmazı: Ehl-i Küfre Benzememek

1 Ocak 20200

Mümin olmanın baştan aşağıya bedel ödemek olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Bu sebeple Cenab-ı Hak biz müminler için “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece “İman ettik” demeleriyle bırakılıvereceklerini mi sandılar?”[1] buyurmaktadır. Bu imtihanların
Devamı

Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir?

1 Ocak 20200

Soru:  Günümüzde içerde ve dışarda bir takım çevreler tarafından müthiş şekilde yürütülen bir tasavvuf karşıtlığı var. Bu kesimler, bastıkları kitaplarla, yayımladıkları videolarla tasavvuf aleyhtarlığı yapıyorlar. Bu aleyhtarlığın sebebi hakkında neler
Devamı

Kapitalist Zihniyetin Kadını Meta’laştırma Projesi

1 Aralık 20190

İslâmî hükümlerin hemen tamamı insanın dünya ve ahiretini tanzim etmeye yöneliktir. İslam, erkeği ve kadınıyla bütün bir insanlığı şeytanın fıtrat dışı uygulamalarından uzaklaştırır. Ona müstakim bir hayat yaşayabilmenin yollarını gösterir.
Devamı