İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Tasavvufun İzalesini Hedeflediği Hastalık: Peşin Olan Dünyalıkları Sevmek

5 Ağustos 20200

Dünya sevgisinin tüm hata ve günahların başı olduğunu beyan eden veciz ifade  bu meyanda söylenebilecek her şeyi ihtiva ediyor aslında. Büyük bir ahenk içinde deveran eden mevcudatta düzeni bozan ve
Devamı

Allâh Dostlarına Düşmanlık Etmenin Akıbeti

1 Mayıs 20200

Kur’an-ı Kerim’in “hakiki manada iman edip takva olanlar”[1] şeklinde nitelediği kullar olan evliyaullah, husûsî bir velilik mertebesini haiz olduklarından dolayı Allah katında diğer kullardan ayrıcalıklıdırlar. Bu ayrıcalık bizatihi Kur’an tarafından
Devamı

Tasavvufun Gayesi Nedir

21 Nisan 20200

Soru: Her ilmin başlangıcında ifade edilen gayesi ve faidesi vardır. Tasavvufu da müstakil bir ilim olarak kabul ettiğimize göre gayesinin ne olduğu şeklindeki soruyu nasıl cevaplandırabiliriz? Cevap: Soruda ifade edildiği
Devamı

Velî Kulda Bulunan Vasıflar Nelerdir?

1 Şubat 20200

Soru: Veli olan bir kulu sair kullardan ayıran vasıflar nelerdir? Cevap:  Velinin ne anlama geldiği veya veli kulun kim olduğu sorularına da ışık tutacak olan bu sualin cevabını el-Lekkânî’nin Cevhere’si
Devamı

Tasavvuf Karşıtı Söylemlerin Sebebi Nedir?

1 Ocak 20200

Soru:  Günümüzde içerde ve dışarda bir takım çevreler tarafından müthiş şekilde yürütülen bir tasavvuf karşıtlığı var. Bu kesimler, bastıkları kitaplarla, yayımladıkları videolarla tasavvuf aleyhtarlığı yapıyorlar. Bu aleyhtarlığın sebebi hakkında neler
Devamı

Velî Kime Denir?

1 Aralık 20190

Soru: Veli kime denir? Günümüzde bu ifadenin çok rahat bir şekilde herkes için kullanıldığını görüyoruz? Velinin bir tarifi var mıdır? Cevap: Veli kelimesi lügavî anlamı itibarıyla yardım eden, koruyup gözeten
Devamı

Tayy-i Zaman ve Tayy-i Mekan Var mıdır?

1 Kasım 20190

Soru: Tasavvuf konuları içinde en çok dikkatimi çekenlerden biri de tayy-i zaman ve tayy-i mekân konusudur.  Tasavvuf kaynakları buna yer veriyorlar. Böyle bir şey gerçekten olabilir mi? Cevap: Soruyu cevaplandırmaya
Devamı

Şeyhe Biât Etmek Bid’ât midir?

1 Ekim 20190

Tasavvuf meselelerinin çok konuşulanlarından biri de “Şeyhe biat etmenin bidat olup olmadığı”dır. Tasavvufla ilgili konu açıldığında meselelere direkt inkâr tavrıyla yaklaşan selefi kesimin “kesinlikle bidattir” şeklindeki peşin hükmü, bu mevzuya
Devamı

Takvâya Ulaşmanın Yolu Tasavvuf

1 Eylül 20190

İhvanımızın Efendi Hazretlerimiz (kuddise sirruhu) ile yaşadıkları anıları sizlere nakletmeye devam ediyoruz. Kendi vazife yaptığımız bölgede dersini değiştiremediğimiz yüksek derslerdeki hanım ihvanımızı, derslerini değiştirmesi için Efendi Hazretlerimize götürdük. Efendi Hazretlerimiz
Devamı

Sünnet-i Seniyye’de Tasavvuf var mıdır?

2 Mayıs 20190

Tasavvuf fıtrî bir ihtiyaç olduğu kadar Kur’an-ı Hakim’in vurgu yaptığı itikâdî, amelî ve ahlâkî esasları elde edebilmek için var olan bir sistemdir. Aynı şey sünnet-i seniyye için de geçerlidir. Peygamber
Devamı