İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Başlarken – 39. Sayı

8 Ağustos 20190

Aziz okuyucu! İffet, insanı, bedenî ve maddî zevklere düşkünlükten koruyan, fazilet ve ahlak düsturudur. Lügatte haramdan uzak durmak, helal olmayan söz ve davranışlarından sakınmak anlamındadır. Nur suresinin 32 ve 33.
Devamı

Terzi Baba (Kuddise Sirruhû)

1 Ağustos 20190

Anâ tûbâ seni sevdi      Ki ayrılmaz cemâlinden, Ki her kim tutsa elini    Sezer Allah kemâlini, Erer her an her saat       Anâ feyzî Hudâ’sından…[1] Asıl adı Mehmed Vehbi olan ve döneminde
Devamı

İffetsiz Cinsî Yönelişler Kader midir İmtihan mı?

1 Ağustos 20190

Hamd ve şükürlerin tamamı, erkeği kadına eş ve kadını da erkeğe eş olarak yaratanadır. İnsanlığı her türlü sapkınlıktan kurtarma görevini üstlenen bütün peygamberlere salat ve selamlarımız olsun. “Lût’u da (peygamber
Devamı

EbûBekr Radıyallâhu Anh – 2

1 Ağustos 20190

Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in Dilinden Hz. Ebûbekir Radıyallahuı Anh Ebûbekir 0, gerek maddi olarak gerek manevi olarak hayatının her aşamasında Peygamber r’in en yakınında durmuş; gerektiğini malını son
Devamı

Gençler Bizim Eserimizse Biz Kimin Eseriyiz?

1 Ağustos 20190

Genç bir kardeşimiz şöyle feryat ediyor: Ben bir medrese, bir lise, bir üniversite öğrencisiyim. Gençlik derken, iffet derken, bozulmuş ve kaybedilmiş nesil derken her halde bizi kastediyorsunuz. Madem bu ülkede
Devamı

Bir Tarîkatın Bozuk Olduğunu Nasıl Anlarız?

1 Ağustos 20190

Tasavvuf ve tarikat, şeriata bağlı ve muvafık olduğu müddetçe müstakim ve makbuldürler. Nitekim tasavvuf büyükleri, tarikat ve hakikatin, şeriatın iki hizmetçisi olduğunu söylemişlerdir.[1] Buna göre tarikat ve hakikat, şeriata merbut
Devamı

Resûlullah Hayatta iken Sünnetin Varlığı

1 Ağustos 20190

Resulü Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in Sünnet-i Seniyyesi’nin kendi hayatında iken de vefatından sonra da bulunduğunu ancak cahil ve elinde delil bulunmayan kuru dava sahipleri inkâr eder. Nebiyi Zi
Devamı

Ulemânın İffeti

1 Ağustos 20190

Bizleri hiçbir şey bilmediğimiz halde dünyaya getiren; bize peygamber gönderip Kur’an-ı Kerim’i öğreten ve kendisine kulluk yapabilmeyi bizlere ikram eden yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Bildiğimiz her şeyin membaı
Devamı

İffetin Muhafazası

1 Ağustos 20190

Kendi başımıza ulaşamayacağımız İslam hidayetini bizlere nasip eden, bizleri Müslümanlardan kılan ve kendisine ibadet edebilmeyi bizlere nimet olarak bahşeden Mevla Teâlâ’ya mahlûkat adedince hamd-ü senalar olsun. Kâinatın efendisi Muhammed Mustafa’ya
Devamı

Sözümü Tutarsanız Kazanırsınız

1 Ağustos 20190

Ticaretle uğraştığımız günlerde işlerimizde biraz bozulmalar oldu. İki şubemizi satmak zorunda kaldık. Bu konu ile ilgili dua almak maksadıysa sıkıntılarımı Efendi Hazretlerimize (kuddise sirruhu) bildirdim. Bir hayli dua ettikten sonra
Devamı