İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Nasuh Tövbesi Ne Demektir, Şartları Nelerdir?

1 Ekim 20190

Kendisine şirk koşulması dışında bütün günahları affedeceğini, “Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar.”[1] ayet-i kerimesiyle beyan eden Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Peygamber olarak
Devamı

Nuzül Makâmı – 9. Mektûb

1 Ekim 20190

Bu mektup; ü Nüzûl (menevi terakkiyat yaptıktan sonra geri dönüş) makamına münasip hallerden bahseder. Şeyhi Muhammed Bâkibillâh’a yazmıştır. Geri kalmış, yüzü kara, çirkin huylu, hali-vaktiyle aldanmış, vuslata ve kemâle ermeye
Devamı

Peygamberlerin Tövbesi

1 Ekim 20190

Hamd, âlemlere rehber olarak gönderdiği peygamberleri ismet sıfatıyla vasıflayan; günahlardan muhafaza eden Allah’a aittir. Salat ve selam günahı olmadığı halde tövbe ve istiğfara devam eden peygamberlerin üzerine olsun. İnsan, beşeriyet
Devamı

TAĞUT: Hizbü’ş-Şeytan – İblisler Parlamentosu

1 Ekim 20190

Tağut, her devirde, Firavun ruhlu kişilerle, onların yardakçıları olan güruhun genel adı, kıyamete kadar sürüp gidecek değişmez vasfıdır. Tağut kelimesi, çamurdan, taştan ya da odundan yapılan ruhsuz putlara karşılık, ruh
Devamı

İsmailağa Kürsüsünden – Ekim 2019

1 Ekim 20190

Cemaat-i Müslimîn, ihvan-ı din! Büyüklerimiz kitaplarında buyururlar ki: “İnsan, ‘مَدَنِيُ بِطَّبْعِه’ tabiatı (yaratılışı) itibarıyla medenîdir.” Medenî, şehirli demektir. İnsanoğlu, toplum içerisinde yaşamak mecburiyetindedir. Tek başına yaşamak diğer canlılar için düşünülebilir
Devamı

Hikmet Damlaları – Ekim 2019

1 Ekim 20190

“Bu dünyaya niye geldin? Bilenden al haberi!” Allah-u Teâlâ Hazretlerini bilmek, tanımak ve ona ibadet için geldik. Bu dünyadaki en büyük vazifemiz budur. İşte Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah (kuddise
Devamı

Başlarken – 41. Sayı

1 Ekim 20190

Aziz Mü’minler! “Tövbe” kelimesi, Kur’an-ı Kerim’de bizzat ve dolaylı olarak yetmişten fazla yerde zikredilmektir. Tövbe, kelime olarak “dönmek, yönelmek” anlamlarına gelir. Bu ifade, Cenab-ı Hak için kullanıldığı zaman onun bir
Devamı