İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Mal Canın Yongası, Zekât Malın Sigortası

2 Mayıs 20190

“Verdiğin zekât, kesene bekçilik yapar, onu korur!” 1[1] İnsanların hayata bakışı, dünya hayatının ve eşyanın hakikatinin ne olduğu hakkındaki görüşleri, olayları değerlendirmeleri, ölçüleri farklı farklıdır. Bu ölçüler ile Yüce Rabbimizin
Devamı

Hz. Ömer (r.a) ve Müellefe-i Kulüba Zekat Meselesi

2 Mayıs 20190

Allah U Kur’an-ı Hakim’de zekat verilecek sınıfların içerisinde müellefe-i kulûb’u da zikretmektedir.1[1] Müellefe-i Kulûb, lügavî anlamı itibarıyla; “kalpleri ülfet ettirilenler.” manasına gelmektedir. Daha geniş anlamıyla müellefe-i kulûb; Allah Resulü r’in
Devamı

Mevlânâ Mustafa İsmet Garibullah Büyük Şeyh Efendi (kuddise sirruhû)

2 Mayıs 20190

مصطفى عصمت غريب الله بودر     فيض جارى قطب اهل الله بودر Mustafa İsmet Garibullah budur Feyz-i cârî kutb-i ehlullâh budur.1[1] Tarikat-ı Nakşibendiyye’nin otuz ikinci altın halkası hidâyet ve irfan sahibi,
Devamı

Ha Bizi Görmüşsün Ha Mahmudu

2 Mayıs 20190

Bir hoca kızımız anlatıyor: “Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’i rüyada görmek için devamlı dua eder bu niyetle yatardım. Yine bir gün dualarımı okuyup bu niyetle yattığımda rüyamda Efendi Hazretlerimizi
Devamı

Hızır Ali Muradoğlu Hocaefendi Hazretlerinin Şehadetlerinin Sene-i Devriyesi

2 Mayıs 20190

28 Şubat zulmünün sürdüğü zamanlarda, Müslüman Anadolu halkının üzerine çöken o karabasanlı günlerde,İslam düşmanlarının ‘irticanın merkezi’ kabul ettikleri İsmailağa Camii içerisinde katledildi Hızır Efendi. 17 Mayıs 1998 tarihinde, damadı olduğu
Devamı

İslam’ın Adaleti: Zekât

2 Mayıs 20190

Bütün hamdler, zekâtı Müminlerin mallarını temizlemek için vesile kılıp bir takım beşeri ideolojiler gibi ne zenginlere zenginliklerini kaybettirecek kadar çok; ne de fakirlere temel ihtiyaçlarını gideremeyecekleri az bir miktar takdir
Devamı

Bir İbadet Olarak Zekat

2 Mayıs 20190

Ziyade şefkat ve merhameti sebebiyle kullarına kaldıramayacağı vazifeyi yüklemeyeceğini Kur’an-ı Kerim’inde beyan eden yüce Rabbimize hamd; Habibine, âl ve ashabına salat ve selam olsun. Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizin:
Devamı

Ramazan-ı Şerif ve Hakikat-i Muhammedîyye

2 Mayıs 20190

4 Mektup Bu mektup; mübarek Ramazan ayının faziletleri, Ve hakikat-i Muhammediyye’nin1[1] ne olduğunun beyanı hakkındadır. İmam Rabbânî (k.s) bu mektubu değerli şeyhine yazmıştır. En hakir hizmetçinin arzuhalidir… Gerçekten uzun zaman
Devamı

Zekâtın Terk Edilmesi ve Neticeleri

2 Mayıs 20190

Bizleri, malımızın sadece kırkta birini infak etmemiz suretiyle1[1] “Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele!”2[2] ayet-i kerimesinin tehdidinden kurtaran Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. İslam şeriatının
Devamı

Mi’rac Hadisesinin Sü’butu ve Şüphelerin Def’i

2 Mayıs 20190

İsmailağa Ulema Heyeti Allah ’nun, nübüvvetinin doğruluğuna delalet eden bir mu’cize olarak1[1] Hz. Peygamber r’e ihsan buyurup onu sair peygamberlere üstün kıldığı2[2] “İsrâ ve Mi’raç” hadisesi, Kur’an-ı Hakim’de İsrâ kısmıyla
Devamı