İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

Dualar ve Zikirler

31 Ağustos 20200

Zikrin Fazileti Hakkında Ayet-i Kerime ve Hadis-i Şerif   “Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaatkâr erkeklerle itaatkâr kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar,
Devamı

el-Keşşâf Okuyucusuna Hatırlatmalar – 3

31 Ağustos 20200

Zemahşeri’nin kelamî meselelere taalluk eden ayet-i kerimeleri tefsir ederken, bir yandan bahsedilen ayetleri Mutezile mezhebinin görüşüne uyumlu olacak şekilde tevil edip, diğer yandan da muhalif olduğu Ehl-i Sünnet âlimleri için
Devamı

Sılâ-İ Rahim

31 Ağustos 20200

Sılâ-İ Rahim ÖMRÜ UZATIR Enes İbn-i Malik’den (radıyallahu anh): Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “- Kim rızkının bol olmasını ve ömrünün uzamasını severse, sılâ-i Rahim yapsın.” Rivayet edildiğine
Devamı

İslâm İnancında Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)

31 Ağustos 20200

Müslümanların asırlar boyunca hiç şüphesiz tasdikine mukabil son asırlara gelindiğinde tartışmaya açılan ve muhtelif gerekçeler öne sürülerek reddi yönünde propaganda yürütülen konulardan biri de Hazreti Mehdî’nin ahir zamanda zuhuru konusudur.
Devamı

Râbıtâ-İ Şerîfe Pek Mühim Ve Büyük Bir Yoldur

31 Ağustos 20200

Soru: Bugün bazı çevrelerin rabıtanın nefsi terbiye etmede çok fazla bir etkisinin olmadığını dillendirdiklerini görüyoruz. Bu konuda ne söylersiniz? Cevap: Vesîlelerin büyüklüğü maksudun büyüklüğüne nispetledir. Buna göre, varmak istediğiniz maksut
Devamı

SUALLER & CEVAPLAR

31 Ağustos 20200

KIYAMET ALAMETLERİNİN BEYAN EDİLMESİNDE HİKMET NEDİR? Alimler katında dünya hayatını tümüyle sona erdirecek olan o muazzam kıyamet hadisesi öncesinde vuku bulacak olan birtakım alametler olduğunu beyan etmekteki hikmetin şöyle olduğu
Devamı

Kur’an’ Da Kıyamet Alametleri Yok Mudur?

31 Ağustos 20200

 Ansızın Gelecek Kıyametin Alametleri mi Olurmuş?      “Onlar (inkârcılar ve münafıklar) kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar! İşte muhakkak onun alametleri gelmiştir. Kıyamet kendilerine gelip çatınca ibret almaları
Devamı

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü

31 Ağustos 20200

Nüzûl-i Îsâ (Aleyhisselam) Meselesi ve İnkârının Hükmü İsa (aleyhisselam)’ın kıyamet alâmetlerinden birinin tahakkuku olarak[1] yeryüzüne ineceği birçok Kur’an âyetinin beyânı ve hadis-i şeriflerin sarih ifadeleriyle sabit bir hakikattir. Kendilerini diğer
Devamı

Kıyametin Büyük Alametlerinden; Deccalin Zuhuru

31 Ağustos 20200

Asırlar boyu çeşitli imtihan vesileleriyle Mevla Teâlâ müminlerin inançlarındaki sadakatini sınamıştır. Nitekim yüce rabbimiz şöyle buyuruyor; Allah mü’minleri bulunduğunuz hal üzere bırakacak değildir, nihayet murdarı temizden ayıracak…[1] Kimi zaman müminler
Devamı

Kişinin Ölümü Kendi Kıyametidir

31 Ağustos 20200

Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Kim ölürse kıyameti kopmuş demektir”[1] şeklindeki ifadelerine binaen kişinin ölümü küçük kıyamet olarak isimlendirilmiştir. Nitekim Tekvir suresi 1-14. ayet-i kerimelerde zikri geçen kıyamet alametleri ulema
Devamı