İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.
  • Ana Sayfa  /
  • 2020   /
  • Archive by category "2020 Ağustos"
  • (Page 3)

Hikmet Damlaları

5 Ağustos 20200

RİSALE-İ KUDSİYYE’DEN غَنِيدِرْ عَالَمِينْدَنْ ذَاتِ يَزْدَانْ                    وُجُودْلَه ذَاتِ حَقْ مَوجُودْ دَكِلْ جَانْ هَمَانْ ذَاتِيلَه مَوْجُودْ ذَاتِ سُبْحَانْ                             صِفَاتِى ذَاتِيلَه ثَابِتْ دَخِى جَانْ اُو وَاجبُ الْوُجُوْد حَقَّه كِيدَه لِمْ
Devamı

Mektûbât-ı Rabbânî: 52. Mektûb

5 Ağustos 20200

Seyyid Nakip Şeyh Ferit el-Buhârî’ye gönderilmiştir. Bu mektup; Nefsi emmârenin kötü olduğu, Özünde bulunan hastalığı, Bu hastalığın tedavisinin nasıl olacağını açıklamayı içermektedir. Merhamet ve şefkat duygularını içeren, bu halis ve
Devamı

Nefsin Kötü Huyları

5 Ağustos 20200

İnsana, nefsini kötü huylarından arındırmakla, meleklerden bile üstün olabilme kabiliyeti bahşeden Allah’ın ismiyle başlarım. İnsanın, nefsini terbiye ile ulaşabileceği en üstün mertebesini yaşantısıyla gösteren Efendimize ve onun terbiyesinden geçip, peygamberlerden
Devamı

Kur’ân-I Kerîm Ve Sünnet-İ Seniyye’de Nefs

5 Ağustos 20200

Şu varlık âleminin en kıymetli mensubu ilâhî vahye muhâtab olan insanoğludur. Yeryüzünün en şerefli varlığı olmak, nimetin yanında belâ ve musibetleri de beraberinde getirir. İnsan kimi zaman korkuyla, açlıkla, canıyla
Devamı

Nefsin Mertebeleri

5 Ağustos 20200

Bir kemal yolculuğu olarak tavsif edebileceğimiz seyr-i sülük, aslî gayesi itibarıyla insanın ‘kendisini tanıyarak Rabbini tanıması’ amacına matuftur. Bu anlamda insanın kemâle ermesi nefsini tezkiye edip emmâre mertebesinden daha üst
Devamı

Tasavvufun Temeli: Nefis Tezkiyesi/ Terbiyesi

5 Ağustos 20200

“(Ey Peygamber) Onların (Tebük seferine mazeretsiz katılmayanların) mallarından bir miktar sadaka/ zekat al ki, böylece onları temizlemiş, tezkiye etmiş olursun. Ve onlara dua et, şüphesiz senin duan onlar için bir
Devamı

Nefsin Terbiyesi Kur’ân-ı Kerîm’in Emridir

5 Ağustos 20200

İnsan, kendisini var eden ruhtan, geçici dünya hayatının idamesini sağlayan bedenden ve imtihan sırrına bağlı olarak daima kötülük ve fenalığı telkin eden nefisten mürekkep bir varlıktır. Nefsin bahsettiğimiz hakikat ve
Devamı

Tasavvufun İzalesini Hedeflediği Hastalık: Peşin Olan Dünyalıkları Sevmek

5 Ağustos 20200

Dünya sevgisinin tüm hata ve günahların başı olduğunu beyan eden veciz ifade  bu meyanda söylenebilecek her şeyi ihtiva ediyor aslında. Büyük bir ahenk içinde deveran eden mevcudatta düzeni bozan ve
Devamı

İsmailağa Kürsüsünden

5 Ağustos 20200

Cemaat-i Müslimîn, ihvân-ı dîn! Dîn-i Mübîn-i İslâm uyanık olmayı, aldanmamayı ve kandırılmamayı emir buyurmakta, aldanmayı en açık şekilde yasaklamaktadır. Aldatanlara, kandıranlara ve yanıltanlara karşı dikkatli olmayı emretmektedir. Nitekim Cenâb-ı Hak,
Devamı

Ümniyye (Kuruntu – Ham Hayal – Boş Söz)

23 Temmuz 20200

Kur’an-ı Kerim’de “Ümniyye” ifadesinin en uygun karşılığı “ham hayal” veya “ütopya” olsa gerektir. Ütopya, tatlı yalanları acı gerçeklere tercih etmektir. Gerçeklerden kaçıp hayallere sığınmaktır. Hakikate karşı rüyayı, hayata karşı hayali
Devamı