İsmailağa Dergisi Resmî Web Sitesidir
Topbar widget area empty.

İslâm İnancında Mehdî (Aleyhi’r-Rıdvân)

31 Ağustos 20200

Müslümanların asırlar boyunca hiç şüphesiz tasdikine mukabil son asırlara gelindiğinde tartışmaya açılan ve muhtelif gerekçeler öne sürülerek reddi yönünde propaganda yürütülen konulardan biri de Hazreti Mehdî’nin ahir zamanda zuhuru konusudur.
Devamı

Küçük ve Büyük Kıyamet

31 Ağustos 20200

Kur’an-ı Kerim iyi tetkik edildiğinde görülürk ki; büyük ve genel kıyametten başka sayısız küçük kıyametler, varlıklar dünyasını doldurur. Hayat sahnesinde her an milyonlar ve milyarca kıyamet yaşanmaktadır. Kainat bünyesinde bir
Devamı

İslâm’ın Özü: Güzel Ahlâk (3)

1 Ocak 20200

Zulmetseler Dahi Anne Babaya İyilik Etmek İbn Abbas (radıyallahu anhüma)’nın rivayetine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Allah rızası için anne ve babasına bakan bir Müslüman yoktur ki,
Devamı

Efendi Hazretleri ile İlk Temâs

1 Kasım 20190

Dokuz yaşındaydım hiç unutmuyorum. Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu)’nun hocası Hacı Dursun Efendi (Rahmetullahi Aleyh)in köyü ile bizim köyümüz bitişikti, arada bir dere vardı. Hacı Dursun Efendi, o sıralarda rahatsız olan
Devamı

Yûsuf Aleyhisselâm ve İffet

1 Ağustos 20190

Söz veya fiil cihetinden helal olmayan şeylerden uzak durmak” manasına gelen iffet kelimesi daha çok, şehevî işlerden, özellikle de kadın-erkek ilişkilerinde haramdan uzak durmak manalarında kullanılmıştır. İffet; adalet, hikmet ve
Devamı

Mahmud Efendi Hazretlerimizin Mahremiyet Hassasiyeti

1 Ağustos 20190

Saadet asrının o temiz atmosferini günümüze taşımasıyla temeyyüz eden Efendi hazretlerimiz (kuddise sirruhu), mahremiyet meselesinde de müthiş bir hassasiyet izhar etmiştir. Hatta denebilir ki, onu sair akranından ayrı kılan alâmeti,
Devamı

Cennet Bahçesi Medrese

30 Haziran 20190

Güzel olduğu için güzeli; alîm olduğu için ehl-i ilmi seven ve sevdiklerini bize de sevdiren yüce Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun. Salat ve selam, sözlerini ilim, hayatını hikmet diye okuyup
Devamı

Ölüler İşitir mi?

3 Nisan 20190

Ölüler İşitmez Diyenlerin Delilleri Bazı insanlar, ölülerin işitip gördüğünü düşünerek, mezarda yatan ölünün yanında namaz kılmak, orayı tavaf etmek, öpmek, toprağından almak, ölüye yakararak ondan yardım, rızık, afiyet ve çocuk
Devamı